Despre noi

Proprietar media
PORR Construct S.R.L.
Dimitrie Pompeiu 5-7
Metroffice Building
RO-020335 Bucureşti, Sector 2

T +40 (0)21 312 65 00
F +40 (0)21 312 65 01
constructporr.ro

Redacţie
PORR Construct S.R.L.
Dimitrie Pompeiu 5-7
Metroffice Building
RO-020337 Bucureşti, Sector 2

T +40 (0)21 312 65 00
F +40 (0)21 312 65 01
constructporr.ro

Înscriere în registrul firmelor
Sediul central Bucureşti
Numărul firmei J40/11341/2004
 
PORR Construct S.R.L., în calitate de filială controlată în proporţie de 100% de către Porr Bau GmbH, asigură efectuarea de lucrări de construcţii în toate domeniile.

Excluderea răspunderii
La înregistrarea datelor furnizate pe această pagini de internet, PORR Construct S.R.L. acţionează cu deosebită atenţie. Informaţiile oferite pe această pagină de internet sunt verificate şi actualizate permanent fără o notificare prealabilă. Cu toate acestea este posibilă apariţia de modificări de date pe parcurs. PORR Construct S.R.L. nu îşi asumă nicio răspundere sau garanţie cu privire la actualitatea, corectitudinea şi integritatea acestor informaţii. Nu răspunde în nicio situaţie pentru prejudiciile directe, concrete sau prejudiciile subsecvente sau pentru alte prejudicii de altă natură care survin, indiferent de motiv, în legătură cu utilizarea indirectă sau directă a informaţiilor puse la dispoziţie pe această pagină de internet. Această prevedere se aplică şi cu privire la toate celelalte pagini de internet la care se face trimitere prin hyperlink.

Observaţii cu privire la protecţia datelor

Bine aţi venit pe paginile de internet ale PORR Construct S.R.L. La accesarea acestor pagini sunt înregistrate date. Acest demers nu poate fi evitat din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, acordăm atenţie protecţiei datelor dumneavoastră, motiv pentru care dorim să vă informăm în cele ce urmează asupra datelor, a ponderii şi a scopului în care acestea sunt înregistrate şi utilizate în cadrul utilizării paginii noastre de internet.  
 
Protocoale server web
Când accesaţi paginile noastre de internet, serverul care găzduieşte paginile noastre de internet (denumit în cele ce urmează „server web“) colectează automat anumite informaţii despre dumneavoastră şi le înregistrează, de exemplu elemente ale adresei dumneavoastră IP, data, ora şi volumul de date transferat cu ocazia accesării dumneavoastră, paginile subsecvente accesate de dumneavoastră, paginile accesate de dumneavoastră anterior, browser-ul utilizat de dumneavoastră (de exemplu Internet Explorer), sistemul de operare folosit de dumneavoastră (de exemplu Windows 7) sau denumirea domeniului şi adresa furnizorului dumneavoastră de internet (de exemplu 1&1).
  
Cookies
Anumite întreprinderi afiliate concernului nostru (de exemplu Strauss & Partner) utilizează la paginile lor de internet aşa-numita tehnologie Cookie. Un Cookie reprezintă o informaţie transmisă de către serverul web către computerul dumneavoastră (mai exact: care este stocată în registrul dumneavoastră de browser) la momentul la care accesaţi pagina de internet.
 
Sunt utilizate următoarele tipuri de Cookies:
 
Session Cookies
Aceste Cookies care garantează în special că informaţiile dumneavoastră se păstrează pe parcursul unei sesiuni numai până când finalizaţi sesiunea dumneavoastră internet şi închideţi complet browser-ul dumneavoastră. Acestea nu conţin date personale, nu sunt asociate cu astfel de date şi sunt destinate doar analizelor statistice. 
 
Cookies ale terţilor pe paginile noastre de internet
Nu permitem terţilor să plaseze Cookies pe computerul dumneavoastră prin intermediul paginilor noastre de internet.  
 
Interzicerea şi/sau verificarea de Cookies
Dispuneţi de posibilitatea de a interzice, a afişa şi a şterge Cookies înregistrate pe computerul dumneavoastră. Metoda depinde de browser-ul utilizat de dumneavoastră. În cazul în care modificaţi Cookies înregistrate în browser-ul dumneavoastră există posibilitatea să nu puteţi valorifica toate funcţiile paginii noastre de internet în volumul integral.  
 
Înregistrarea, prelucrarea, utilizarea şi transmiterea de date personale
Doar dumneavoastră decideţi dacă doriţi să ne comunicaţi date personale. Din acest motiv, cu excepţia cadrului descris mai sus al protocoalelor de server web prezentate mai sus, înregistrăm date despre dumneavoastră numai dacă ni le comunicaţi personal pentru a valorifica unul dintre serviciile oferite de noi (de exemplu în cazul solicitărilor). Aceste date sunt prelucrate şi/sau utilizate exclusiv pentru executarea serviciului respectiv. În măsura în care este necesar pentru solicitările dumneavoastră, datele dumneavoastră pot fi comunicate şi către întreprinderile din cadrul concernului. Dacă este cazul poate fi necesară mandatarea de către noi a unui prestator de servicii pentru a efectua activitatea dorită (de exemplu pentru expedierea materialului informativ). Nu se realizează o comunicare a datelor dumneavoastră personale către alţi terţi.
 
În cele ce urmează vă oferim câteva informaţii suplimentare cu privire la paginile noastre de internet:
 
Transfer internaţional de date
Datele generate la accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre de internet sunt prelucrate pe servere din state ale Uniunii Europene, respectiv ale Spaţiului Economic European (UE/SEE).  
 
Securitate
Vă atragem atenţia asupra faptului că transferul de date pe internet se realizează în condiţii nesecurizate, astfel încât există pericolul ca terţii să colecteze şi să utilizeze date. Din acest motiv, dispuneţi în orice moment de posibilitatea de a ne contacta prin poştă sau prin telefon.  
 
Copii şi adolescenţi
Fără acordul părţilor sau al tutorilor, copii şi adolescenţi nu sunt autorizaţi să transmită date personale pe internet.  
 
Link-uri către alte pagini de internet
Pe pagina noastră de internet sunt inserate parţial link-uri cu alte pagini de internet (de exemplu pagini de internet ale întreprinderi din cadrul concernului PORR). Vă rugăm să aveţi în vedere că menţiunile legale cu privire la protecţia datelor menţionate în prezentul document nu sunt aplicabile pentru aceste alte pagini de internet. Vă recomandăm să accesaţi aceste pagini direct pentru a obţine informaţiile aplicabile cu privire la paginile respective în domeniul protecţiei datelor, al securităţii, colectării de date şi al reglementărilor cu privire la comunicarea datelor. PORR Construct S.R.L. nu răspunde pentru conţinutul acestor pagini şi pentru măsurile posibile având la bază aceste pagini de internet.
 
Contact cu privire la protecţia datelor
PORR Construct S.R.L.
Dimitrie Pompeiu 5-7
Metroffice Building
RO-020335 Bucureşti, sector 2
T +40 (0)21 312 65 00
F +40 (0)21 312 65 01
constructporr.ro

Versiune: August 2013
Vă atragem atenţia asupra faptului că prezenta declaraţie poate fi completată sau modificată în viitor, de exemplu ca urmare a cerinţelor legale. Din acest motiv, vă rugăm să vă informaţi periodic asupra stadiului actual.